Konferencja "Ubezpieczenia - branża wielkich możliwości"

Terminarz:

 • 30.03.2016 - przesłanie tytułu i streszczenia referatu
 • 15.04.2016 - ogłoszenie listy referatów przyjętych na konferencję
 • 04.05.2016 - zgłoszenie udziału w konferencji
 • 06.05.2016 - przesłanie prezentacji konferencyjnej (rekomendowane, niekonieczne)
 • 09.05.2016 - konferencja
 • 10.06.2016 - przesłanie pełnego tekstu referatu

Uwagi:

 • Udział w konferencji jest bezpłatny (nie ma opłaty konferencyjnej).
 • Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • Referaty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.
 • Czas przeznaczony na prezentację referatu będzie wynosił 15-20 minut.
 • W przypadku zgłoszenia jednego referatu przez zespół złożony z co najmniej dwóch osób, każdy z autorów powinien wypełnić formularz indywidualnie, a informację o planowanym uczestnictwie w konferencji dodać w komentarzu do formularza. W komentarzu prosimy wówczas również wymienić imiona i nazwiska współautorów
 • Przewidywana jest publikacja wybranych referatów, w dziale Debiuty w Wiadomościach Ubezpieczeniowych oraz w kwartalniku Prawo Asekuracyjne.
 • Tytuł referatu można podać przy wypełnianiu formularza lub przesłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Streszczenie referatu należy przesłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.w pliku edytowalnym zgodnym z szablonem.
 • Prezentację konferencyjną można przesłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Pełny tekst wystąpienia należy przesłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Szczegóły (wymagania edytorskie) zostaną podane później.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o jak najszybszą informację mailem lub telefonicznie.