Rada Naukowa:

dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. Uniwesytet Ekonomiczy w Poznaniu
prof. dr hab. Tomasz Michalski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Maria Podgórska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie