10.00-12.00 Panel ekspertów

 

Ekspert z PIU: Tomasz Piekarski – Dyrektor ds. Ubezpieczeń Komunikacyjnych w PZU - przedstawi ogólną sytuację branży ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce na tle rynków europejskich oraz wyzwania stojące przed tym rynkiem

 

Ekspert z UFG: Robert Stachura – Zastępca Dyrektora Ośrodka Informacji UFG – przedstawi działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jako dostawcy innowacyjnych usług i funkcjonalności dla uczestników rynku ubezpieczeniowego.

 

Ekspert z PBUK: Marta Jaworska - Główny Specjalista w Wydziale Biuro Gestyjne PBUK - przedstawi działalność Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w Systemie Zielonej Karty oraz w kontekście IV Dyrektywy Komunikacyjnej.

 

Po prezentacjach nastąpi debata z możliwością zadawania prelegentom pytań o bieżącą sytuację rynkową i możliwości rozwoju branży – dyskusję poprowadzi prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz.

 

12.00-12.40 Lunch

12.40 – 14.40 Panel młodych naukowców – dwie sesje równoległe

Sesja A

Nowe zasady sprzedaży ubezpieczeń, większa troska o klienta, nowe obowiązki brokerów

Sesja B

Zagadnienia różne: ubezpieczenia komunikacyjne, life settlements, ubezpieczenia odpowiedzialności prawnej i grupowe

 

Michalina Zawadzka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

Polisolokaty – geneza i skala problemu

 

 

Patryk Ciok

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji

 

Bezpośrednia likwidacja szkód komunikacyjnych – rozważania na tle istoty ubezpieczenia OC. Uwagi de lege ferenda

 

 

Maciej Balcerowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego

 

Pośrednictwo czy dystrybucja ubezpieczeń w świetle Insurance Distribution Directive

 

 

Franciszek Sieraszewski

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Kierunek Finanse i Rachunkowość

 

 

Problem kradzieży samochodów w Polsce w aspekcie ubezpieczeń AC

 

 

Marta Ostrowska

Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa i Administracji

 

Ochrona konsumenta w branży ubezpieczeniowej - potrzeba czy luksus?

 

 

Michał Chodorowski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

 

UBI – rewolucja w ubezpieczeniach, czy tylko ciekawostka?

 

 

Jagoda Mazur

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 

Rozwój dystrybucji ubezpieczeń - broker i jego rola

 

 

Michał Marszelewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego, Wydział Prawa i Administracji

 

Pośrednictwo na wtórnym rynku ubezpieczeń na życie w Stanach Zjednoczonych w kontekście rozwoju takiej działalności w Polsce

 

 

Piotr Wrzesiński

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kolegium Prawa

  

Badanie potrzeb klienta w umowie ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym – aspekty prawne

 

 

Hanna Misiak

Uniwersytet Gdański

Wydział Prawa i Administracji

 

 Ubezpieczenie ochrony prawnej w Polsce

 

 

Krzysztof Kulawik, Jakub Petryszyn

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 

Kanały dystrybucji ubezpieczeń: wybrane kierunki rozwoju

 

 

Diana Renata Bożek

Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Ubezpieczeń

 

Ubezpieczenia grupowe w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 

14.40 – 15.00 Przerwa kawowa

15.00 – 16.30 Panel ludzi z pasją

 

Mariusz Kurowski – Członek Zarządu Benefia Ubezpieczenia, Pełnomocnik Prezesa Zarządu Compensa TU S.A. VIG opowie o poszukiwaniu nowych kanałów dystrybucji ubezpieczeń i tworzeniu aplikacji mobilnych odpowiadającym potrzebom klientów i odświeżających „skostniały” wizerunek branży ubezpieczeń.

 

Dr Piotr Majewski z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu opowie o tym, jak dzięki swojej pasji do starych samochodów znalazł swoje miejsce w branży ubezpieczeń (jego wiedza pozwoliła udowodnić niejedno przestępstwo ubezpieczeniowe polegające na próbie wyłudzenia nienależnego odszkodowania).

 

Dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH, członek Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, opowie o tym, jak atrakcyjny jest zawód aktuariusza.

 

Pozostałą część panelu zapełnią fleszowe prezentacje poszczególnych kół naukowych z całej Polski – studenci pokażą na czym polega bieżąca działalność ich kół, z jakich osiągnięć są najbardziej dumni, jakie projekty udało się im zrealizować.