Komitet Organizacyjny:

dr Michał Bernardelli, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Barbara Cieślik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Marcin Kawiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Renata Pajewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Łukasz Wróblewski, prezes koła, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pozostali członkowie SKN Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.