Zapraszamy

na ogólnopolską konferencję studencką

 

Ubezpieczenia – branża wielkich możliwości

9 maja 2016 roku

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C, Al. Niepodległości 128 (róg Madalińskiego), aula I i II

 

Organizator konferencji

 

 

Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

Partnerzy

 

 

Partnerzy medialni

 

            

 

         

 

              

Celem konferencji jest prezentacja aktualnej sytuacji branży ubezpieczeń, perspektyw jej rozwoju i bieżących wyzwań a także pokazanie studentom inspiracji do znalezienia sobie miejsca w tej branży zarówno w trakcie studiów, jak i po ich ukończeniu.

Podczas konferencji studenci będą mieli też możliwość zaprezentowania swoich dokonań naukowych, a najlepsze referaty zostaną opublikowane w Wiadomościach Ubezpieczeniowych w dziale debiutów i w kwartalniku Prawo Asekuracyjne.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny